XXXV. Výstava vín v Slovenskom Grobe

Srdečne Vás pozývame na našu výstavu vín v Slovenskom Grobe, ktorá sa uskutoční vo Veľkej sále Domu kultúry v Slovenskom Grobe v dňoch 16-17.3.2012 v čase od 15:00 do 21:00 hod.

Štatút a podmienky súťaže


Súťažiaci dodá organizátorovi súťaže 3 fľaše vína obsahu 0,75l, resp. 4 fľaše vína
obsahu 0,5l a menšom a to z každej súťažnej vzorky. Vzorky vín možno odovzdať v termíne
od 20.02.2012 do 04.03.2012 na niektorej z uvedených adries:

E. Jajcay, Pezinská 2, tel.: 0907 744 993
A. Gaštan, Hlinícka 8, tel.: 033 647 8271
Ž. Šilhár, Pezinská 48, tel.: 033 647 8465
R. Gaštan, Hlavná 34, tel.: 0903 260 804

Každá fľaša musí byť označená nasledovnými údajmi:
- názov odrody
- ročník
- prívlastok (ak je)
- zvyškový cukor (suché, polosuché, polosladké, sladké)
- meno a adresa vystavovateľa

Dokladovanú deklaráciu prívlastkových vín a odrodové zatriedenie organizátor nebude vyžadovať.
Štartovné za vzorky vín organizátor nevyberá.

Hodnotenie vín

Hodnotenie vín vykonávajú odborné 5-členné degustačné komisie dňa 06.03.2012. Bude použitý 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov. Hodnotenie vín je anonymné. Každá degustačná komisia vyberie 1-2 vína do záverečného hodnotenia pre výber šampiónov výstavy.

Na základe získaných bodov získajú vína nasledovné ohodnotenie:

Veľká zlatá medaila 100 – 93 bodov
Zlatá medaila 92,9 – 88 bodov
Strieborná medaila 87,9 – 84 bodov
Bronzová medaila 83,9 – 80 bodov.


Súťažné kategórie:
- ŠAMPIÓN BIELYCH VÍN (bez rozdielu zvyškového cukru)
- ŠAMPIÓN RUŽOVÝCH VÍN (bez rozdielu zvyškového cukru)
- ŠAMPIÓN ČERVENÝCH VÍN (bez rozdielu zvyškového cukru)
- CENA STAROSTU OBCE za najvyššie hodnotené víno od malovýrobcu zo Slovenského Grobu
- NAJLEPŠIA KOLEKCIA VÍN (pri minimálnom počte 3 vzoriek)


Víťazom budú odovzdané ceny a diplomy v piatok 16.03.2012 o 18:00 hod.

Samolepky súťaže

Samolepky s označením šampión, veľká zlatá, zlatá a strieborná medaila sú ochrannou známkou súťaže XXXV. výstava vín v Slovenskom Grobe. Organizátor si vyhradzuje právo na tlač a distribúciu samolepiek s logom výstavy. Organizátor na požiadanie zašle vystavovateľovi samolepky podľa objednávky za vopred stanovenú cenu. Objednávky na zakúpenie samolepiek prijíma organizátor do 25.03.2012.

Tešíme sa na Vašu účasť.


Kontakt:
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Slovenský Grob
Eduard Jajcay, predseda organizácie, 0907 744 993
Info: www.mvc.sk www.slovensky-grob.sk

Comments

Pridaj komentár