Vino Tirnavia 2013

Súťaž Vino Tirnavia vstupuje do druhej dekády svojej existencie s viacerými menšími či väčšími zmenami. Po veľmi dobrom hodnotení priebehu odbornej degustácie, ktorú niektorí hodnotitelia označili za najlepšiu na Slovensku, organizátori naďalej pracujú na zvyšovaní úrovne súťaže. Okrem zmeny loga, ktoré je na prvý pohľad viditeľné, prináša tento ročník ďalšie zmeny, ktoré potešia predovšetkým vinárov. Vzhľadom na úroveň súťaže je to napríklad veľmi nízke štartovné, ale predovšetkým ďalšie benefity, ktoré predstavíme neskôr.

Organizátor MESTO TRNAVA, Hlavná 1, 917 71 Trnava,v zastúpení Ing. Vladimír Butko, primátor mesta

Odborný garant súťaže Ing. Róbert Müller, enológ

3. apríl 2013 o 8.30 h - Odborná degustácia vín súťaže Víno Tirnavia, Hotel Holiday Inn, kongresová sála,Hornopotočná 5, Trnava

19. apríl 2013 13.00 – 22.00 h prezentácia vín verejnosti,Mestská športová hala, Rybníková 15, Trnava

20. apríl 2013 12.00 – 22.00 h prezentácia vín verejnosti,Mestská športová hala, Rybníková 15, Trnava

Dodanie súťažných vzoriek

Do súťaže možno prihlásiť hroznové vína vyrobené v súlade s platnou vinárskou legislatívou zaradené do vyššie uvedených kategórií. Prehliadka je otvorenou súťažou výrobcov domácich i zahraničných vín. Jednu výstavnú vzorku tvorí 6 fliaš s objemom 0,75 l. Pri ľadových a slamových vínach 6 fliaš s menším objemom. Pri týchto vínach si v prípade ocenenia usporiadateľ vyhradzuje právo vyžiadať od dodávateľa ďalšie 2 fľaše bezplatne. Každá súťažná vzorka musí byť označená nasledujúcimi údajmi: názov odrody, prívlastok (ak je daný), ročník, kategória podľa obsahu cukru vo víne, súťažná kategória, názov a sídlo výrobcu, respektíve meno, priezvisko a adresa vinára. Vystavovateľ priloží ku vzorkám vyplnenú prihlášku vín do súťaže, na ktorej budú vypísané všetky uvedené základné údaje o víne. Vína bez riadne označenej vzorky a vyplnenej prihlášky nebudú zaradené do súťaže. Všetky dodané vína sa stávajú majetkom usporiadateľa. Prihlasovateľ na vlastné náklady zabezpečí dodanie svojich vzoriek v termíne 6. marec – 9. marec 2013 na adresu:

Mesto Trnava, Hlavná ul. č. 1, 917 71 Trnava
streda – sobota: 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 h
Tel.: 033/323 63 02, 0918 217 722

Upozornenie: Po uvedenom termíne nie je možné zaradiť ďalšie vzorky do súťaže.

Účastnícky poplatok

Poplatok za 1 vzorku je 12 eur. Uhradiť ho možno v hotovosti pri doručení vzoriek alebo bankovým prevodom na účet organizátora: č. účtu 26925212/0200, variabilný symbol 5537, VÚB Trnava. Doklad o prevode finančnej čiastky na účet organizátora prihlasovateľ odovzdá pri dodaní vzoriek. V prípade neuhradenia poplatku budú vzorky zo súťaže vyradené. Vystavovateľ dostane za jednu vzorku katalóg vín súťaže, za dve a viac vzoriek degustačný pohár s logom a katalóg.

Ocenenia

Šampión výstavy Najvyššie hodnotené víno v príslušnej súťažnej kategórii Podmienkou na udelenie šampióna je minimálne 15 vzoriek od troch výrobcov v každej kategórii.
Cena primátora mesta Trnavy za najvyššie hodnotený Rizling rýnsky
Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja za najvyššie hodnotený Modrý Portugal
Cena Spolku svätého Vojtecha za najvyššie hodnotené Veltlínske zelené
Cena predsedu Združenia Malokarpatská vínna cesta za najvyššie hodnotenú kolekciu minimálne troch vín od jedného výrobcu vyrobených z hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Cena Ing. Doroty Pospíšilovej, PhD. a Vincechu – Trnavského spolku priateľov vína za najvyššie hodnotené víno vyrobené z novovyšľachtených slovenských odrôd
Diplom Dostanú ho všetky ocenenené vína, zlaté medaily a víťazi kategórií, v ktorých nebol udelený šampión. Strieborné medaily dostanú diplom na vyžiadanie do 30. 4. 2013

Ocenenia nebudú udelené tým vínam, ktoré ich už získali v minulých ročníkoch súťaže Víno Tirnavia.
Ocenenia budú odovzdané 18. apríla 2013 o 13.00 h na slávnostnom otvorení súťažnej výstavy vín Víno Tirnavia v Mestskej športovej hale


Vino Tirnavia 2013

Comments

Pridaj komentár