Víkendová univerzita vína - someliersky kurz

pic

AKREDITOVANÝ SOMELIERSKY KURZ Modul: Enológia - náuka o víne 2.časťTermín kurzu: 19.– 22. april 2012 (2.časť)
Odborný garant: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
Kontaktná osoba: Bronislava Skalová CORAL TRAVEL Sídlo: Komenského 5, 900 01 Modra, prevádzka: Šúrska 5, 900 01 Modra
Mobil: 0905 / 571 232
e-mail: info@malekarpaty.sk
Web www.malekarpaty.sk
Miesto konania kurzu Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra Kostolná 3, Modra
Cena kurzu: 265,- Eur
V cene je zahrnuté: odborný program, prednášky, odborné degustácie, vína, učebné materiály, občerstvenie, exkurzie, DPH
Odborní lektori Prof.Ing.Fedor Malík, DrSc, Ing. Gabriela Vojteková, CSc. Ing. Jozef Kováč, CSc., Ing.Vladimír Hronský


Program:
Prvý deň – štvrtok, 19.apríl 2012 Stredná vinársko-ovocinárska škola v Modre

Stredná vinársko-ovocinárska škola v Modre
09.00 Prehľad vinárskych apelácií Českej republiky a Maďarska Najdôležitejšie apelácie ,Prehľad hlavných a doplnkových odrôd pre jednotlivé apelácie, Prehľad výrobcov vína podľa jednotlivých apelácií
10.30 Prestávka s občerstvením
11.00 Odborná exkurzia do vinárskej prevádzky, Prehliadka technologických zariadení na spracovanie hrozna a výrobu vína, Prehliadka vinohradov s predstavením integrovanej a ekologickej produkcie hrozna, Predstavenie inovačných metód technológie vína vo vinárskej praxi
15.00 Odborná exkurzia do vinárskej prevádzky
Prehliadka technologických zariadení na spracovanie hrozna a výrobu vína
Predstavenie inovačných metód technológie vína vo vinárskej praxi
17.00 Koniec vyučovania prvého dňaDruhý deň – piatok, 20.apríl 2012
09.00 Vinohradníctvo a vinárstvo, Rakúska a Nemecka Štruktúra vinohradníckej produkcie, prehľad pestovaných odrôd viniča hroznorodého, základná charakteristika vinárskych apelácií, základné členenie hroznových vín
10.30 Prestávka s občerstvením
11.00 Vinohradníctvo a vinárstvo Francúzska, Talianska, Španielska a Portugalska Štruktúra vinohradníckej produkcie, prehľad pestovaných odrôd viniča hroznorodého, základná charakteristika vinárskych apelácií, základné členenie hroznových vín
13.30 Prestávka na obed – individuálne
15.00 Vinohradníctvo a vinárstvo Francúzska, Talianska, Španielska a Portugalska Španielska a Portugalska (pokračovanie)
16.30 Vinohradníctvo a vinárstvo nového sveta (Austrália, Nový Zéland, Čile, Argentína, USA, Južná Afrika
Štruktúra vinohradníckej produkcie, prehľad pestovaných odrôd viniča hroznorodého, základná charakteristika vinárskych apelácií, základné členenie hroznových vín
18.00 Koniec vyučovania druhého dňa


Tretí deň – sobota, 21.apríl 2012
Stredná vinársko-ovocinárska škola v Modre
09.00 Vinárstvo 2.
Metódy výroby a klasifikácia šumivých vín
Metódy výroby a klasifikácia tokajských vín
Metódy výroby a klasifikácia likérových vín
10.30 Prestávka s občerstvením
11.00 Vinárstvo 3.
Inovačné trendy vo výrobe vína: karboxymacerácia, kryomacerácia
Vína vyrobené metódou „Sur lie“
Vína typu „barrique“
13.30 Prestávka na obed - individuálne
15.00 Skupina A: Choroby a chyby hroznového vína
Choroby vína spôsobené kvasinkami
Choroby vína spôsobené baktériami
Chyby vína
Degustácia vzoriek vína s chorobami a chybami
Skupina B: Senzorické hodnotenie vína – prax
Degustácia reprezentatívnych vzoriek vína pre jednotlivé kategórie v časti Vinárstvo 2. a Vinárstvo 3.
16.30 Skupina A: Senzorické hodnotenie vína – prax
Degustácia reprezentatívnych vzoriek vína pre jednotlivé kategórie v časti Vinárstvo 2. a Vinárstvo 3.
Skupina B: Choroby a chyby hroznového vína
Choroby vína spôsobené kvasinkami
Choroby vína spôsobené baktériami
Chyby vína
Degustácia vzoriek vína s chorobami a chybami
18.00 Koniec vyučovania tretieho dňa


Štvrtý deň – nedeľa, 22.apríl 2012
Stredná vinársko-ovocinárska škola v Modre
09.00Teoretická záverečná skúška: Písomný test (20 otázok z modulu enológia I. a 20 otázok z modulu enológia II.)
11.00Praktická záverečná skúška: Opis senzorických vlastností dvoch anonymných vzoriek vína
13.00Slávnostné vyhodnotenie kurzu spojené s odovzdávaním osvedčení o absolvovaní kurzu

Comments

Pridaj komentár