Otvorené pivnice na sv. Urbana 2016

Otvorené pivnice na sv. Urbana® – 10. ročník

Podujatie Otvorené pivnice na sv. Urbana® – X. ročník sa v tomto roku uskutoční v dňoch 20. – 21. mája 2016. Pivnice od Bratislavy až po Trnavu budú otvorené v PIA od 14,00 do 21.00 h a SO od 12,00 do 21,00 h. Cena vstupenky je 40 €, v cene vstupenky sú bonusy na nákup vína v celkovej hodnote 20 €.

Vstupenky sa dajú objednať od 15. marca 2016 prostredníctvom objednávkového formulára na www.mvc.skalebo osobne v Malokarpatskom osvetovom stredisku, Horná 20 Modra. Na stránke www.mvc.sk v pravo dolu pod názvom PREDAJ VSTUPENIEK nájdete objednávkový formulár, ktorý si vyplníte, aj Vašu e-mailovú adresu a automaticky vám aj nám príde kópia objednávky, kde sú pre vás pokyny na úhradu. Vašu rezerváciu budeme považovať za potvrdenú na základe úhrady najneskôr do 7 dní. E-mailom platbu a rezerváciu vstupeniek potvrdíme. Úhradu je potrebné realizovať na účet Malokarpatskej vínnej cesty®, Horná 20, Modra, pri platbe treba uviesť Vaše meno a priezvisko a pridelený variabilný symbol. Bez týchto údajov nebude možné Vašu platbu identifikovať. Na jednu objednávku je možné objednať maximálne 20 ks vstupeniek. Číslo účtu na úhradu je konštantný symbol  0308, IBAN SK89 7500 0000 0040 0785 8024, BIC/SWIFT CEKOSKBX. Účet je vedený v Československej obchodnej banke a.s., Michalská 18, Bratislava. Platba kartou nie je možná. Vstupenky nezasielame poštou ani kuriérom.

Zakúpené vstupenky neberieme späť. Ak potrebujete vystaviť FA, uveďte kompletnú fakturačnú adresu, IČO a DIČ. Dodatočne faktúry nevystavujeme.

Kompletné vstupenky si môžete vyzdvihnúť od 9. – 13. mája 2016 v čase od 7.30 do 16.00 (PO- PIA).  Od 16.- 20. mája 2016 od 7.30 do 18.00 h (PO-PIA). Dňa 21. mája (SO) v čase od 8.30 – 12,00 h.

Pri preberaní vstupeniek je potrebné preukázať sa prideleným variabilným symbolom (vytlačte si nami potvrdenú platbu a rezerváciu vstupeniek, kde je tiež uvedený Váš variabilný symbol) alebo dokladom o úhrade. Dopravu si každý zabezpečuje samostatne.

Ďalšie informácie: e-mail mvc@mvc.sk, alebo na telefónnom čísle +421 33 643 34 89, +421 905 777 984

Comments

Pridaj komentár