Biel Vinalia 2013 - výstava vín

Biel Vinalia 2013 je ôsmy ročník súťaže vín pre malých aj veľkých výrobcov vína. Súťaž je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre výberovú súťaž NÁRODNÝ SALÓN VÍN SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2013. Organizátorom súťaže vín je Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli.

Miesto konania odbornej degustácie a výstavy

Miestne kultúrne stredisko Veľký Biel, Železničná ulica 795, Veľký Biel

Hodnotiaci systém

· pre senzorické hodnotenie vín bude použitý 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov
· hodnotenie vín odbornými komisiami bude anonymné v nasledujúcich kategóriách: vína tiché biele suché, vína tiché biele ostatné, vína tiché ružové, vína tiché červené
· degustačné komisie budú vedené pod odborným dohľadom Ing. Milana Pavelku
· do finále postupujú hodnotené vzorky po návrhu každej degustačnej komisie predsedami jednotlivých komisií, z ktorých budú vyberaní šampióni súťaže
· organizačný výbor sa zaväzuje podľa pravidiel O.I.V. neudeliť z celkového počtu súťažných vín v každej kategórii viac ako 30% medailí.

Ocenenia

Pre udelenie medailí platia bodové hodnoty:

· 100 – 88 b zlatá medaila
· 87,99 – 84 b strieborná medaila
· 83,99 – 80 b bronzová medaila

Diplomy Biel Vinalia 2013 získajú všetky vína ocené zlatou a striebornou medailou. Výrobcovia vín, ktorí získali diplom, si budú môcť od organizátora objednať víťazné hologramy Biel Vinalia 2013 s označením Šampión, Zlatá medaila a Strieborná medaila za vopred stanovenú cenu na telefónnych číslach 0905 604 812 (p. Farkaš), 0903 402 672 (p. Navara) alebo emailom na adrese ludovit.farkas@livelektra.sk. Svojvoľné označovanie vín je považované za porušenie pravidiel súťaže a vystavovateľ stráca nárok na účasť v nasledujúcom ročníku súťaže.

Kontakt

Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli,
Mierová 19,
900 24 Veľký Biel

kontaktná osoba súťaže:
Jozef Navara, +421 903 402 672;
Ján Krajčovič, +421 903 469 785

web: www.bielvinalia.sk,
e-mail: ludovit.farkas@livelektra.sk

Comments

Pridaj komentár